Isejuhtiva sõiduki pilootprojekt Järvekülas

TalTechi ja Rae valla ühise pilootprojekti rakenduslik etapp toimus Järvekülas, kus katsetati erinevate liikuvusteenuste ühendamist andmevahetusplatvormil MaaS XT (MaaS eXchange and Transformation). Katseperioodil sõitis Järvekülas isejuhtiv minibuss, mis kogus platvormile vajalikke andmeid. Ühtlasi said elanikud proovida sõidukiga sõitmist ja testida sõidutellimist. Sõiduki ja operaatori teenusepakkuja on Auve Tech.   

MaaS XT lahendus on FinEst Targa Linna Tippkeskuse ja TalTechi autonoomsete sõidukite uurimisgrupi poolt välja töötatud andmevahetuse platvorm, mis võimaldab turvaliselt siduda erinevaid liikuvusega seotud teenuseid. Kui seni peavad reisijad palju vaeva nägema erinevate sõiduplaanide, teenusepakkujate ja transpordiviiside vahel valides, siis MaaS XT võimaldab kõigil teenustel omavahel infot jagada ja pakkuda reisijale tervikpilti erinevatest võimalustest. Reisija jaoks muutub kogu protsess märkamatuks ning ühest punktist teise jõudmiseks tuleb sisestada vaid reisi algus- ja lõpp-punkt ning kellaajad. Peamine lisandväärtus tekib aga kohalikele omavalitsustele, mis aitab viia ühistransporditeenuse nõudepõhiseks ja kus saab arvestada kodaniku vajadustega, pakkudes personaliseeritud teenust.

MaaS XT lahenduse piloteerimine koos isejuhtiva minibussiga toimus perioodil 17. aprillist mai keskpaigani Järvekülas Vana-Tartu maantee ja Vana-Järveküla maantee vahelisel lõigul, Käokella ja Kanarbiku tänaval.

Rae abivallavanem Tanel Tammela näeb isejuhtival sõidukil suurt tulevikku. „Isejuhtiv sõiduk võiks olla viimane etapp liikumaks näiteks bussipeatusest koju või vastupidi. Telefoniga saab sõiduki mugavalt ette tellida ning bussist väljudes ootab ees isejuhtiv sõiduk, mis sõidutab inimese edasi sihtkohta või kodust bussipeatusesse.”

TalTechi robootika professor Raivo Sell rõhutab tuleviku transpordilahenduste mõtlemise ja katsetamise tähtsust. „Lähima viie aasta jooksul lisanduvad meie ühistranspordisüsteemi viimase miili isejuhtivad minibussid. Selleks, et uued nõudepõhised transpordivahendid saaksid süsteemi loomulikuks osaks ja oleksid reisijatele lihtsalt kasutatavad, tuleb sarnaselt Eesti X-tee lahendusele kasutusele võtta turvaline baastarkvara ka transpordi korralduses. Antud pilootprojekti raames testiti prototüüptarkvara, mis on loodud selleks, et tagada turvaline ja tõhus transpordikorraldus.“