Kevadel projekteeritakse Lagedi – Jüri valgustusega kergliiklustee

14. märtsi vallavalitsuse istungil kvalifitseeriti Jüri- Lagedi kergliiklustee projekteerimise hanke pakkumused ja tunnistati edukaks parim pakkumus, mille tegi OÜ Reaalprojekt summas 35 460 eurot.

Seadus näeb ette 14 päevast vaidlustusperioodi ning kui selle aja sees vaidlustust ei esitata, siis sõlmitakse parima pakkumuse teinud ettevõtjaga töövõtuleping.

Tänaste plaanide kohaselt saab lepingu sõlmida märtsi lõpus või aprilli alguses ning seejärel algab kergliiklustee projekteerimine. „ 2016 valmis Atleedi tee-Lagedi kergtee lõik ja nüüd projekteeritava lõigu valmimisel saab 2018 aastal Jüri ja Lagedi ühendatud turvalise kergliiklusteega,“ kõneles vallavanem Mart Võrklaev.

Projekteeritav tee saab alguse Atleedi teede ristmikult kulgedes Jüri kiriku juurde jõudva Aruküla tee kergliiklusteeni.

RS

Kaardil on illustreerivalt näidatud tee kulgemine. Kergliiklustee paiknemine sõidutee osas selgub projketeerimise käigus.