Kuidas möödus lumerohke talv Rae valla teehoolduses?

Tänavune talv ning sellega kaasnenud erakordsed lumeolud ja libedus on tekitanud palju kõneainet. Rae valla teehoiuspetsialist Hannes Karon kinnitab, et lepingupartner on oma kohustustega üldjoontes hästi hakkama saanud. Lähiajal hakatakse koostama uut hanget, et leida järgmiseks viieks aastaks koostööpartner nii talvisele kui ka suvisele teehooldusele.

Käesoleva talve märksõnadeks on „lumi“ ja „libedad kõnniteed“. Ilmselt ei ole erandiks ka Rae vald. Mitmetes omavalitsustes on lumekoristusega olnud suured raskused. Kuidas on Rae vald hakkama saanud?

Üle mitmete aastate oli Eestis lumerohke talv ja sellest ei pääsenud ükski Eesti piirkond. Maanteeameti andmetel oli viimati sarnaste oludega talv 12 aastat tagasi. Riiklikul tasandil anti mitmel puhul välja teateid erakorraliste olude kohta, Rae vallas seda käiku ei tehtud ning püüdsime hakkama saada. Jah, üksikute kergliiklusteede lahti lükkamisega läks kauem aega, kuid suures pildis tulime kenasti toime. Kui Tallinnas oli suureks probleemiks lume väljavedu, siis Rae vallas kasutasime seda võimalust üksikutes kohtades. Meil on teepeenrad laiemad ja teede kõrval põllumaa, kuhu saab lund lükata või lumekahuriga puistata.

Kuidas sai Rae valla lepingupartner hakkama lumekoristuse ja libedusetõrjega?

Olukord on rahuldav. Telefonikõnede ja e-mailide vahendusel ikka osutatakse teatud vajakajäämistele, kuid püüan inimestele selgitada, et lühikese aja jooksul maha sadanud lund ei ole võimalik ühe korraga koristada. Oleme enamjaolt lepingus paika pandud ajaraamides püsinud.

Millised teed tugeva lumesaju korral esmalt lahti lükatakse?

Prioriteediks on põhiteed ning haridusasutuste ümbruses olevad kergliiklusteed. Kõige viimaseks jäävad erateed ning siinkohal kasutan võimalust ja panen kinnistuomanikele südamele lumekoristusega võimalikult varajases staadiumis iseseisvalt alustada.

Kui pikk leping on sõlmitud Rae valla ja teehooldaja vahel?

Kuna teehoolduse hange mitmel korral ebaõnnestus, siis praegune leping kehtib aprillikuuni. Suvel teeme uue hanke ja siis on plaanis leida koostööpartner viieks aastaks.

Millised selletalvised kogemused võtate uut hanget koostades arvesse?

On kohti, millele me ei ole nn pehmete talvede tingimustes piisavalt palju tähelepanu pööranud. Kindlasti peab teehooldajal olema valmisolek kasutada lumepuhureid, et saaks teeäärsed lumevallid kaugemale puistata. Samuti soovime, et libedusetõrje masinate hulk tõuseks kolmelt nelja-viieni.

Viimasel ajal on palju arutletud selle üle, et kas erakinnistutega külgneva kõnnitee puhastamine peaks olema kinnistu omaniku või omavalitsuse ülesanne. Milline on Teie seisukoht?

Praegune kord tuleneb seadusest. Kergliiklusteede korrashoid on valla ülesanne. Tihtipeale tekitavad eramaja omanikes pahameelt saha poolt värava ette või väljasõiduteele tekitatud lumevallid. Tiheda lumesaju ja pingelise ajagraafiku puhul ei jää tõepoolest mahti neid eraldi puhtaks lükata ja selles osas palume mõistvat suhtumist. Kui riik teeb kortermajade ümbruse lumekoristuse omavalitsuse ülesandeks, tuleb tagada ka lisarahastus.

Kui rängalt on talvised olud mõjunud Rae valla teedele?

Usun, et teed ei ole väga palju kannatada saanud. Mõningaid probleeme võib olla haljasaladega, mis on sahaga pihta saanud. Samas on kevadised suuremad pluss- ja miinuskraadide vaheldumised alles ees.

Milliste tee-ehitusprojektidega ilmade soojenedes algust tehakse?

Esmalt viime lõpule need tööd, mis eelmisel aastal pooleli jäid. Teeme korda Vana-Järveküla tee Järvekülas, Tammi tee Rae külas ning Kangilaski tänava ja Liiva tee Lagedil. Uued projektid lähevad hankesse, pärast mida selgub, millised pannakse töösse käesoleval aastal ja millised tulevikus. Omalt poolt proovime kindlasti realiseerida Allika tee kergliiklustee ühenduse Vägeva tee kergliiklusteega, mis on väga oluline, pidades silmas koolilaste liiklemist. Enamjaolt toimuvad käesoleval aastal projekteerimised, millega arvestatakse järgmiste aastate eelarvestrateegia koostamisel.

Fotol: Teehooldustööd. Erakogu.