Meeldetuletus koera- ja kassiomanikele

Rae vallavalitsus palub olla tähelepanelik oma lemmikloomade suhtes ning mitte lasta neid omapead jalutama. 

Rae vallavalitsusse jõuab palju kaebusi lahtiselt peetavate lemmikloomade tõttu. Tuletame meelde, et „Rae valla kasside ja koerte pidamise eeskirja“ kohaselt on lubatud looma pidada vaid loomaomanikule kuuluvas või valduses olevas ehitises või piiratud territooriumil ning välistatud peab olema looma omal tahtel välja pääsemine. Reegel kehtib nii koertele kui ka kassidele.

Avalikku kohta tohib looma viia jalutusrihmaga või kandmisvahendis, tagades inimeste ja loomade ohutuse. Loomaomanik peab tagama järelevalve käitumise poolest ohtliku koera üle, kes peab avalikus kohas viibimisel kandma suukorvi.

Lisaks tuletame meelde, et jätkuvalt on loomaomaniku kohustus koristada oma looma väljaheited.

Eeskirja rikkumise eest on ette nähtud väärteovastutus juhul, kui rikkumine põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse kuni 800 eurot.

 

Ege Kibuspuu ja Kati Randrüüt