Naljapäev on hirmudega tegelemiseks

  • Ragne Toompere, Merilin Lehtla, Kädi Kuhlap, Killu Sika
  • 04.05.2022
  • noored

Taaskord toimus Rae Noortekeskuse korraldatud Rae Noortekonverents, mis sel korral kandis pealkirja „Hirmud sinu silme ees”. 1. aprillil täitus Rae Kultuurikeskus uudishimulike koolinoortega, et vaadata otsa meid ümbritsevatele hirmudele, olgu need hirmud füüsilised või vaimsed. 

Lisaks sellele, et esmakordselt sai konverentsi jälgida nii veebist kui ka kohapeal ning paneeldiskussioonide vahel toimusid töötoad, tegi sellel aastal konverentsi veidi erilisemaks ka see, et ühtedeks peakorraldajateks olid oma loovtöö raames Vaida põhikooli õpilased Emma Raudkepp ja Ksenija Lorvi. Noortele oli selline suur ürituse korraldamise kogemus küll esmakordne, kuid sellegipoolest said nad suurepäraselt hakkama. Noored valisid ise konverentsile teema ja otsustasid paneeldiskussioonide sisu üle ning mõtlesid välja pealkirjad. Samuti oli noorte idee sellel aastal lisaks paneeldiskussioonidele tuua konverentsile uue väljundina ka töötoad, kus osalejad saaksid ise midagi ära teha. 

Kultuurikeskuses kohapeal osales ligi 60 noort, kuid veebiülekande vaatajaid oli 615, kes ühinesid 201 seadmest. Ülekande vaatajatele üritasime konverentsi nii palju koju kätte tuua kui võimalik. Neil oli võimalik saada osa konverentsile eelnevast melust ja näha intervjuusid saabujatega. Ka neil oli võimalik läbi Mentimeetri küsida esinejatelt küsimusi ning osaleda virtuaalselt töötubades.

Konverentsipäev oli jaotatud kolmeks paneeldiskussiooniks – „Vaata enda sisse”, „Füüsilised hirmud” ja „Pane aju pöörlema”. Päeva orkestreeris näitleja ja koomik Märt Koik. Konverentsi avapauguks oli vallavanema Madis Sariku kõne, kus ta rääkis hirmu vajalikkusest enese alalhoiuks. Kuna publikuks olid peamiselt 9. ja 12. klasside õpilased, kes seisavad valikute tegemise ees, siis tuletas vallavanem meelde tõika, et iga vale valiku järel seisab võimalus teha uusi otsuseid. 

Esimeses paneeldiskussioonis kaevusime enesesse ning rääkima olid kutsutud vaimse tervise edendaja ja teejuht Tiit Trofimov ning Vaida Põhikooli HEV koordinaator Anne Martin. Paneelis tuli välja, et kõige enam tunnevad täiskasvanud hirmu teadmatuse ees. Ka noorte puhul oli homne päev hirmu tekitav, aga sellele lisaks ka aktsepteerimine oma eakaaslaste poolt. 

Teises arutelus osalesid Olga Jevdokimova Sotsiaalkindlustusametist ning kliiniline psühholoog Inga Karton. Selles paneelis keskenduti rohkem praegusele sõjaolukorrale. Olga Jevdokimova rääkis sõjapõgenike seisukohast sellest, kuidas põgenikud peavad võõras riigis kohanema uue kultuuri ja keelega. Vanemad muretsevad lapse heaolu ning töökoha saamise pärast. Inga rääkis klišeest, et oma muredega ei taheta koormata lähedasi ja sestap hoitakse probleeme enda sees. Ta tuletas meelde, kui meil endil on hea tunne aidata teisi murede korral, siis peaks usaldama teisi ka vastupidises olukorras. 

Päeva viimases paneeldiskussioonis kõnelesid rännakupraktik Inga Kaljuste ja hüpnoterapeut Maris Saar. Kuna hüpnoos on tihtipeale stigmatiseeritud, siis selgitas Maris selle teaduslikku ja kultuurilist poolt lahti ning tõdes, et on kasutatud ära inimeste teadmatust ning tekitatud läbi popkultuuri põhjendamatut hirmu hüpnoosi osas. Irene Kaljuste tõi välja, et tihtipeale segastes kriisiolukordades leiavad inimesed kindlustunde vastandumises.

Paneelide vahepaladeks olid kolm töötuba, kus sai rakendada erinevaid meeletajusid. Näiteks Ahhaa Keskuse juhendaja eestvedamisel meisterdasid noored enda kätele võltshaavu. Sisekaitseakadeemia korraldas 3D rännaku virtuaalreaalsuse prillidega ning proovida sai ka ringi liikumist prillidega, mis muutsid nägemise joobes inimese omaks. Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus viis läbi loengu ärevuse teemadel.

Päevale tõmbas joone alla traditsiooniks saanud tunnustuskonkurss. Tunnustamise eesmärk on tõsta esile, tunnustada, väärtustada ja tutvustada üldsusele Rae valla haridus- ja noorsootöö valdkonnaga seotud ettevõtlikke noori, ettevõtteid, inimesi, tegusid, õpilasfirmasid ja osaluskogusid. Tunnustamine 2021. aasta panuse eest toimus neljas kategoorias: ettevõtlik noor, noorte sõber, aasta õpilasfirma ning ettevõtlik tegu. Kokku esitati kõikide kategooriate peale 9 unikaalset kandidaati. Tulemusi hindas konkursi tarbeks kokku kutsutud 10-liikmeline komisjon. Komisjoni kuulusid: Rae Noortekeskuse juhataja Killu Sika, Järveküla Kooli õpetaja Gitta Allik, Nefab Packaging OÜ personalijuht Kaili Milk, Rae valla abivallavanem Bärbel Salumäe, Spot of Tallinn tegevjuht Tauri Tilk, Maxima talendijuht Heldi Sakkarias, Rae Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Marju Randlepp, Vaida Põhikooli huvijuht Triinu Ots, Jüri Gümnaasiumi arendusjuht Nele Pilman ja Rae Vallavalitsuse noorsootöö spetsialist Kädi Kuhlap. 

Tunnustuse saajatele panid auhinnad välja visuaalne praktik ja haridusinnovaator Kati Orav, MAXIMA Eesti OÜ, Spot of Tallinn ja Rae vald. Maxima andis esmakordselt välja ka eraldi tänukirja „Maxima tunnustab noort talenti“.

Järgnevalt toome välja kategooriad ning nende võitjad. Ettevõtlikkusest pakatavad kirjeldused tunnustuse saajate kohta on kirja pannud kandidaatide esitajad. Täpsustame: kolmes kategoorias oli võitjaid rohkem kui üks. 

I kategooria: ettevõtlik noor 2021

Berit Hallik – Jüri Gümnaasiumi 12.c klassi õpilane. Berit esitati konkursile lausa kolm korda! Berit on tohutult inspireeriv, ettevõtlik ja aktiivne noor. Berit kuulub kindlasti kooli n-ö aktivistide esirindesse – ta on õpilasesinduse president nüüdseks juba kolmandat õppeaastat, kooliteatri Vaba Valik liige ja valmis organiseerima, kaasa lööma ja osalema erinevate õppetöö ja vabaaja ürituste puhul. Berit oli eelmisel aastal etendunud ülimenuka tantsu- ja muusikalavastuse „Esimene lend“ peakorraldaja, näitleja, tantsija ja laulja.  

Sander Nemvalts – Järveküla Kooli 9.a klassi õpilane. Sander on koolis väga hea õppeedukusega, ta on edukalt osalenud olümpiaadidel ja võistlustel. Sander osaleb vabatahtlikuna Rae valla noortevolikogu töös. Samuti on ta Järveküla Kooli vabatahtlike meeskonna liige, mis tegeleb Ukraina sõjapõgenike abistamisega. Ta on esindanud oma klassi kooli õpilasesinduses, avaldades seal julgelt oma arvamust ning esitledes oma ideid. Ta on panustanud palju aega ja energiat enda vaimsesse ja füüsilisse arengusse. Koolis on nii klassikaaslastele kui ka teistele õpilastele eeskujuks oma soliidse riietuse ja viisaka käitumisega. 

II kategooria: noorte sõber 2021 

Kelin Pihlakas – Järveküla Kooli ujumisõpetaja juba neljandat aastat ning on nende aastate jooksul õpetanud ujuma tohutu hulga Rae valla lapsi. Ta eesmärk ei ole lastest ujujaid teha, vaid ta soovib, et õpilased oleksid veega sõbrad ning saaksid ka ootamatutes olukordades vees hakkama. Samuti keskendub ta suuresti veeohutusele ja tutvustab lastele nii enesepäästmis- kui ka kaaslase aitamise võimalusi veekogude ääres. Kelin korraldab Järveküla Kooli klassidevahelist teateujumisvõistlust ning on selle traditsiooni kooli toonud. Eeskujuna töötab ta suviti ka vetelpäästjana ja on seetõttu väga hea veeohutuse kaasaja koolitundides. Ta oskab alati mingi nipiga ka kartliku õpilase oma hirmusid ületama panna. Ta on nii rahulik ja empaatiline. 

Annika Kalinina – on alati noorte tegemistesse kaasatud. Teda näeb väga tihti Rae Noortevolikogu abilisena tegutsemas. Ta teeb seda vabast tahtest ja vabast ajast, mida tal on tegelikult väga vähe. Ta ise kasvatab üksi kolme last, kuid peab oluliseks noorte ettevõtluse edendamist ja noorte eesmärkide täideviimist. Ta innustab alati noori ka raskematel hetkedel ning on Rae Noortevolikogule füüsiline kui ka vaimne tugi. 

Rae Golf – on mitmeid aastaid panustanud Rae õpilasmaleva töösse, pakkudes noortele suvisel koolivaheajal võimalust töö tegemiseks ning seeläbi toetanud noorte esimese töökogemuse saamist. Koostöö nendega on olnud meeldiv ja sõbralik, nende meeskond on vastutulelik ning koostööaldis.  

Roosta Puhkeküla – oli 2021. aastal Rae õpilasmaleva ööbimisega rühma tööandjaks. Malevlased veetsid Roostal kokku 10 päeva. On suur rõõm tõdeda, et Roosta Puhkeküla oli ja on jätkuvalt valmis tegema koostööd alaealistega ning võtma nad ka enda juurde ööbima, sest töö noortega võib olla väga ettearvamatu ning väljakutseid pakkuv. Roosta Puhkeküla ning nende terve meeskond eesotsas Ingrid Sieberkiga lõid parimad võimalused noortele maleva läbiviimiseks. Nende meeskond on teistega arvestav, vastutulelik ning koostööaldis, ühiselt leitakse tekkinud probleemidele alati lahendused. 

III kategooria: aasta õpilasfirma 2021

Minifirma Shizen – Jüri Gümnaasiumi 8.d klassi õpilased: Lilian Luukas, Piia Oja, Grete Krumm

Shizen on minifirma, mis toodab loodusest inspireeritud ehteid. Minifirma loojad on olnud siiamaani kõige aktiivsemad Jüri Gümnaasiumi põhikooli õpilased, kes raskel "koroona" -ajal suutsid kiiresti ja edukalt enda väikese äri kasvatada. Nende toode on ilusa ja stiilse disainiga. Tüdrukud ise on väga töökad ja õpihimulised. Nad on esindanud enda kooli aktiivselt erinevatel õpilasfirma laatadel ja on tegelenud enda ettevõtte turundusega ka veebi kaudu. Ja seda kõik kooli ja hobide kõrval: õpilased tegelevad ka muusika ja kunstiga ja õpivad väga hästi. 

IV kategooria: ettevõtlik tegu 2021 

Jüri Gümnaasiumi tantsu- ja muusikalavastus „Teine lend: Rambivalguses“

9 aktiivset 11. klassi õpilast: Hanna Lisette Kloren, Brigitta Pallum, Laura Roos, Johanna Paenurm, Maria-Lisett Malsroos-Väli, Anette Saarmann, Lisanna Hõbemägi, Loreli-Anett Visnapuu, Krettel Reest

Käesoleval aastal on lisaks gümnaasiumi noortele kaasatud ka vilistlased, kooli endised õpilased, kes hetkel õpivad mujal, põhikooli noored ning plaan on kaasata ka klassiõpetuse draamaringi lapsi.

See töö, mida noored teevad lavastuse valmimiseks, on tohutu – kontseptsiooni loomine, stsenaarium, tantsukavad, muusikaseaded, kostüümid, rekvisiidid. Kõik selleks, et luua midagi imelist, võimast ja unustamatut, mis puudutab paljusid! Juba kuid on käinud tantsijate proovid nädalavahetuseti, meeskond pingutab pidevalt ühise eesmärgi nimel ja seda kõike tehakse oma vabast ajast ja soovist luua midagi imelist. 

Uuesalu Lastelaat – on Kalle Isanda eestvedamisel toimunud juba aastast 2012 ja on aasta-aastalt kasvanud üheks küla suuremaks kogukonnaürituseks. 2021. aastal toimus Lastelaat juba 10. korda. Lisaks kauplemisele on laadapäeval erinevad esinejad ja temaatilised interaktiivsed töökojad, milles saavad osaleda nii beebid kui ka koolilapsed. Lastelaat on alati korraldatud küla lapsevanemate vabatahtliku ja tasuta tööna. Lastelaada peamiseks eesmärgiks on pakkuda lastele esmast ettevõtluskogemust – paljude laste jaoks on see olnud esimene kogemus selle kohta, et asjadel ja tööl on rahaline väärtus. Uuesalu Lastelaat on kogukonnaüritus, mis innustab lapsi ja noori ettevõtlusega tegelema ning annab neile võimaluse oma ideid päriselus realiseerida.

Rae Noortekonverents sai sel aastal taaskord võimas ja mõtterohke. Konverentsi korraldusmeeskond tahab tänada meie vahvaid koostööpartnereid ja sponsoreid: Rae vald, Rae Kultuurikeskus, Kuulsaal, Transpordiamet, Creativity Catcher, Super Skypark, MAXIMA Eesti OÜ, Spot of Tallinn, Television.ee, Ott Kattel, Ahhaa, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. Lisaks suured tänud ka erinevatele haridusasutustele: Vaida Põhikool, Lagedi Kool, Jüri Gümnaasium, Järveküla Kool, Peetri Lasteaed-Põhikool, Sisekaitseakadeemia, Tartu Ülikool, Tallinna Teeninduskool, Tallinna Ülikool, Rae valla Noortevolikogu. Suur aitäh, et toetate meie noori!

Fotod Ott Kattel