Ohtlik Mõigu tee tehakse korda 

Rae vallavalitsus väljastas märtsis ehitusloa Peetri kooli taga oleva Mõigu tee laiendamiseks ja sõidutee äärde kergliiklustee rajamiseks.

Sõidutee ehitatakse seitsme meetri laiuseks, valgustatakse ja kooli poole tee äärde ehitatakse kolme meetri laiune kergliiklustee. 3. aprillil lõppes ehitushange ja protsessi sujumisel saab alustada tee-ehitusega aprilli teisel poolel. 

RS

Foto Rae Sõnumid