Rae valla eelarve panustab noortesse ja elukeskkonna arendamisse

Rae vallavolikogu käesoleva aasta eelarve on 66,8 miljonit eurot, mis on 1,7 miljonit suurem kui mullu. Kiiresti kasvav omavalitsus panustab jätkuvalt märkimisväärseid summasid nii hoonete kui ka teede ehitusse, aga väärtustab muuhulgas palgalisa tõstmisega õpetajate tööd.

Kõige mahukam investeering on Rae Gümnaasiumi spordihoone rajamine, milleks on ette nähtud ligi kolm miljonit eurot. „Jaanuaris valmis riigigümnaasiumi põhiprojekt ning oleme koostöös Riigi Kinnisvara AS-ga ette valmistamas ehitushanget, mis tuleb kahes osas – gümnaasiumi ja spordihoone osa. Rõõm on tõdeda, et valla spordirajatised saavad kvaliteetse jätku 2023. aasta lõpus,“ ütleb abivallavanem Tanel Tammela.

Jüri saab uue staadioni ja Lagedi spordihoone

Rae valda võib viimaste aastate suve- ja talimängude tulemuste põhjal julgelt nimetada sportlikemaks omavalitsuseks. Peamiselt just täismõõtmetes staadioni puudumise tõttu ei ole meil olnud võimalust ise võõrustaja rollis olla. 2024. aastal võib see võimalus tekkida, sest tänavu peaks valmima Jüri staadioni rekonstrueerimisprojekt ja ehitusega saab alustada tuleval aastal.

„See projekt on meil ammu tegevusplaanides laual olnud, kuid muutunud majandusolukorras on olnud äärmiselt keeruline erasektorist koostööpartnereid leida. Viimasest projekteerimishankest võttis osa üks ettevõte, kes pärast läbirääkimiste alustamist ise tööst loobus,“ selgitab vallavanem Madis Sarik. „On jäänud mulje, et ehitussektoris on niivõrd palju tööd, et inimesi lihtsalt ei jagu.“

„Uue staadioni lahutamatuks osaks jäävad korralik staadionihoone ja eraldi viskealadele mõeldud tsoon staadioni kõrval. Lisaks kaks kunstmuruga tenniseväljakut, neli liivaväljakut rannavolle ja -tennisele ning korvpalliväljakud, mida on talvel võimalik muuta liuväljaks ja hokiplatsiks. Staadioni keskmes leiab koha Eesti Jalgpalli Liidu teise kategooria kunstmurukattega jalgpalliväljak,“ täiendab Tanel Tammela.

Uut spordihoonet hakatakse projekteerima ka Lagedi Kooli juurde. Praegune võimlakorrus plaanitakse ümber ehitada klassideks. Abivallavanem Bärbel Salumäe avaldab lootust, et tuleval aastal saab ehitusega alustada. „Rohkem aega oodata lihtsalt ei ole olukorras, kus osad tööruumid-klassid, on ümber organiseeritud garderoobidest. Samuti on tulemas lasteaia laiendus olemasoleva maja teisele korrusele,“ sõnab ta.

140-eurone palgalisa õpetajatele

Kõiki haridustöötajaid hõlmava palgatõusu juures väärib ära märkimist 140-eurose (seni 100 eurot) palgalisa maksmine õpetajatele ja magistrikraadiga lasteaiaõpetaja töötasu võrdsustamine kooliõpetaja palgaga. „Oluline oli tõsta ka abiõpetaja ja assistendi palka, sest just neil on lasteaiaõpetaja kõrval tähtis roll meie lasteaiarühmade toimimisel. Rae valla lasteaedades on kasutusel nii ühe kui ka kahe õpetaja süsteem ning sellest tulenevalt on erinevused palgas,“ räägib Bärbel Salumäe.

„Rae valla koolid võistlevad õpetajate nimel Tallinna haridusasutustega. Annab otsida omavalitsusi, kus õpetajad saavad tööd teha niivõrd kaasaegsetes tingimustes. Aga samas tuleb meil omavalitsusena hea seista, et ka õpetajate sissetulekud liiguksid ajaga kaasa,“ lisab Madis Sarik.

Kohalike elanike poolt on hästi vastu võetud Peetri pargi laiendus, mille arendus on projekteerimisel. Arenduse teises ja kolmandas etapis soovitakse rajada üle Kungla tee ehk pargi vastu kaasaegne keskväljak ja kontserdiala. See peaks olema koht, kus on rohkem ruumi liikumiseks, mõnusad istumisalad ning konteinerhaljastus, millega platsi vastavalt vajadusele eriilmeliseks muuta. Seal oleks võimalus korraldada nii väiksemaid pop-up-kontserte kui ka suuremaid koosviibimisi või etendusi.

„Soovime, et talvisel ajal saaks keskväljakule rajada korraliku kunstjääga uisuväljaku, kus muusika ja tulede valgel uisutada ning talverõõme nautida. Uisuväljaku ääres saaks juua kuuma kakaod, süüa piparkooki või korraldada jõululaata,“ kirjeldab abivallavanem Anna Õuekallas. „Tiigi ääres võiksid tegutseda jäätisemüüjad, toidukioskid või välikohvikud koos lamamistoolide, muusika ja meelelahutusega. Kindlasti oleks pargis omal kohal koerte jalutusväljak ning suurt rõhku tahame panna haljastusele, et pargis ka rohelust oleks.“

Tänavu tehakse algust uue vallamaja ehitusekettevalmistustega, mis omakorda mõjutab mitme allasutuse tegevust. Rae Sõnumid on korduvalt kirjutanud Jüri gümnaasiumis olevast ruumipuudusest, millele ei paku suurt leevendust ka 2023. aastal valmiv Rae riigigümnaasium. „Uue vallamaja valmides on plaan kolida Rae Huvialakool praeguse vallamaja ruumidesse. Arvestades seda, et bussipeatus asub maja ees, on tegemist on logistiliselt suurepärase asukohaga, lisaks võimaldab see pakkuda veelgi avaramaid võimalusi. Eelnevalt tuleb muidugi teha põhjalik remont, sest hoone on amortiseerunud,“ nendib Anna Õuekallas.

Alustatakse trammitee uuringutega

Edasi minnakse ka Tallinna-Jüri trammitee (ametlik nimetus: ühistranspordi koridor) projektiga – uuringuteks on ette nähtud 250 000 eurot. „Eksperthinnang peab pakkuma välja sobivaima lahenduse ning osutama tähelepanu võimalikele kitsaskohtadele. Liikluskoormus Peetri piirkonnas järjest kasvab ning meil on vaja pakkuda autokasutajatele alternatiivseid võimalusi pealinna sõitmiseks,“ osutab Madis Sarik murekohale.

Vallavanema sõnul oodatakse positiivseid uudiseid ka Tallinna väikese ringtee ehituse kohta, mis algab Tallinnas Smuuli teest, läbiks 1 km tunnelina lennuvälja territooriumi, Peetri aleviku ja jõuaks taas Tallinna. Eelmise aasta märtsis sai valmis keskkonnamõjude hindamise aruanne, käesoleva aasta jooksul peaks valmima eelprojekt. Ehitustöödega enne 2024. aastat ei alustata.

Küll on eelarves ette nähtud 250 000 eurot Ülemiste järve promenaadi planeerimiseks. Kui varasemalt oli plaan kergliiklustee rajada järve vahetusse lähedusse, siis nüüd on sellest loobutud ja eesmärk on tagada mugav ühendus ümber piirdeaia.

Suuremad tee-ehituse projektid on seotud Peetri alevikus asuva Tammi tee ehitusega ning mitmete Lagedi kehvas seisukorras teede rekonstrueerimisega. Samuti jätkatakse kergliiklusteede projektiga, et ühendada omavahel kõik alevikud ja suuremad asumid. Teed rajatakse Jüri ja Lagedi ning Patika ja Vaida vahele.