Uuendatud valla arengukavale saab anda tagasisidet 1. septembrini

Sel kevadel hoo sisse saanud Rae valla arengukava ajakohastamise protsess on jõudnud olulise vaheetapini.  Valla olukorra ja keskkonna analüüs ning kogukondade vajadused Jüris, Peetris, Lagedil ja Vaidas on aktiivsete elanike ja huvigruppidega koostöös välja selgitatud ning läbi on viidud sisukad arutelud. Nende käigus toodi esile, mida on oluline ja vajalik valla arendamisel silmas pidada.

Täiendatud ja ajakohastatud arengukava läbis Rae valla volikogu juunikuu istungil esimese lugemise. Nüüd kutsume kõiki elanikke ja vallaelu edendajaid tutvuma ühistööna uuendatud arengudokumentidega. Kuni 1. septembrini on võimalik esitada oma ettepanekuid ja anda tagasisidet e-posti aadressil maie.liblik@rae.ee.

3. septembril toimub Rae kultuurikeskuses protsessi ja tulemusi kokku võttev avalik arutelu. Oktoobris esitatakse arengukava volikogule teiseks lugemiseks ja kinnitamiseks.

Arengukava materjalid on leitavad valla kodulehel: www.rae.ee/uudised-ja-teated „Valla uuendatud arengukava volikogus esimesel lugemisel, ettepanekuid saab esitada kuni 01.09.2024“.

Kohaliku omavalitsuse arengukava määratleb elukorralduse alused kindlaks määratud perioodiks. Tegemist on strateegilise dokumendiga, mis loob laiapõhjalise raamistiku Rae valla tuleviku kujundamiseks. Selles on majanduslikku, sotsiaalset, kultuurilist ja looduskeskkonda arvesse võttes kokku lepitud eesmärkides ning nende saavutamise viisides.