Vallavalitsus andis korralduse kuulutada välja hange Peetri kandi uue 864-kohalise põhikooli projekteerimiseks

5. oktoobri istungil võttis vallavalitsus vastu korralduse avatud hankemenetlusega riigihanke „Peetri kandi põhikooli peaprojekteerimine“ välja kuulutamiseks. Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, alustatakse ehitustöödega 2019. aasta sügisel ja valla kõige uuem koolimaja oleks valmis lapsi tervitama esimesel septembril 2020.

Peetri kandi uus kool tuleb 864-kohaline nelja paralleeliga põhikool, mille õpikeskkonna planeerimisel ja kujundamisel võetakse arvesse meie eelnevate koolide (Järveküla, Vaida ja JG juurdeehitus) projekteerimise ja ehitamise parimad kogemused. Uue kooli kontseptsiooni väljatöötamine saab toimuma koostöös valitava direktoriga, kelle leidmiseks kuulutatakse konkurss välja juba lähiajal.

„Sedavõrd mahuka projekti puhul, mis puudutab väga paljusid inimesi, on elanike suur huvi mõistetav.  Täna ei ole meil paljudele küsimustele, nagu näiteks kooli nimi või direktor, veel vastuseid, aga tahame olla algusest peale avatud, panna rõhku teavitusele ja kaasata kogukonda,“ ütles vallavanem Mart Võrklaev.  

 Vallavanema sõnul laiendab uus hariduskompleks koolikohtade juurde loomise kõrval oluliselt piirkonna sportimisvõimalusi.  „Koolimajale lisaks oleme ette näinud spordikompleksi projekteerimise, kuhu muu hulgas on soov rajada kaua oodatud jalgpalliväljaku koos selle kohale kavandatava pneumohalliga,“ rääkis Võrklaev. Lisaks jõusaal, Jüri pallihalli laadne spordisaal ja väiksemad saalid, mis kõik on valmis teenindama kogukonna järjest kasvavaid vajadusi.

 Uus kool kerkib plaanide kohaselt Järvekülla, Turu tee ja Kindluse tee vahelisele alale. Turu, Kindluse, Liiva ja Veski tee vahelise ala I etapi detailplaneering on algatatud 03.07.2018 korraldusega number 898. Arendajaga, kes on detailplaneeringu tellija, on vallal sõlmitud eelkokkulepe kooli ehitamiseks vajaliku ca 5 ha maa omandamiseks.