5 soovitust, mida jälgida, kui laps läheb esimest korda tööle

  • Merle Siibak, Maksu- ja Tolliameti maksuauditi üksuse juht
  • 02.06.2023
  • noored, töö

Kui lapsed ja noored soovivad suvisel koolivaheajal töötada, on täiskasvanute ülesanne veenduda, et esimene kokkupuude tööturuga oleks noorele positiivne. Maksu- ja Tolliameti maksuauditi üksuse juht Merle Siibak annab nõu, mida võiks lapsevanem noorega koos, enne tema tööellu sukeldumist, arutada.

Veenduge, kes ja millist tööd pakub

Kui noor leiab töö või saab ahvatleva tööpakkumise, tehke kindlaks, kes tööd pakub. Kontrollige kindlasti tööandja tausta ja usaldusväärsust. Seda saab teha internetis e-Äriregistrist, veebilehelt www.teatmik.ee, aga ka lihtsalt tööandja nime googeldades või sotsiaalmeediast infot otsides. Mõelge koos läbi, kas pakutav töö on noorele sobilik ja meelt mööda. Ise infot otsides ja usaldusväärsete inimestega nõu pidades jõuate kindlasti õige otsuseni.

Kirjalik leping annab kokkulepetele kindluse

Veenduge kindlasti, et tööandja sõlmib noorega korraliku lepingu. Lepingus peavad olema paika pandud noore tööülesanded, töötasu suurus ja selle maksmise aeg, töö- ja puhkeaja info, töö tegemise koht, info katseaja kohta ja tasutavate maksude info. Kindel leping annab noorele tugevama seljataguse juhuks, kui tööandja kohustustest ja lubatust kinni ei pea ning tekivad vaidlused. Enamjaolt tehakse tööd töölepingu alusel, kuid teatud juhtudel võib sõlmida ka töövõtulepingu või käsunduslepingu.

Tööandja peab töötamise registreerima

Tööandjal on sõltumata lepingu liigist või lepingu kestvusest kohustus töötaja enne tööle asumist töötamise registris registreerida. Kui töötatakse töölepinguga ja töötamine on nõuete kohaselt registreeritud, siis on noorel ka õigus kõikidele töötamisega kaasnevatele sotsiaalsetele garantiidele, näiteks haigusrahale ja tulevikus pensionile.

Kui noor on Maksu- ja Tolliametile andnud oma kontaktandmed, tuleb talle SMS või e-kiri töötamise registreerimise kohta. Samuti kande muutmise ja lõpetamise kohta. Seda, kas tööandja on noore ikka töötamise registrisse kandnud, saab ise kontrollida Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA (valides Registrid -> Päringud -> Minu töötamised).

Tasuta proovipäevi ei ole olemas

Nii pea, kui noor hakkab kellegi heaks tööd tegema, peab ta selle eest ka õiglast tasu saama. Vahel soovivad tööandjad rakendada enne tööle asumist tasuta proovipäevi. Sellist võimalust seadused aga ette ei näe. Töö proovimiseks on ette nähtud katseaeg, mille eest tuleb töötajale ka tasu maksta.

Bruto- versus netopalk

Kui noor lepib kokku töötasu, tuleb julgelt küsida tööandjalt üle, kas juttu on bruto- või netopalgast. Brutopalk on arvestuslik töötasu, millelt peetakse kinni tööjõumaksud. Netopalk on töötasu, mille töötaja kätte saab. Tööandja peab lepingusse märkima alati brutopalga. Arvutage kindlasti, kui palju noor tegelikult töötasu pangakontole saab. Selleks on mugav kasutada internetist leitavaid palgakalkulaatoreid.

Kui kõik on korrektselt vormistatud, siis noore teenitud töötasult maksab tööandja vajalikud maksud ja sellest tulebki bruto- ja netopalga vahe. Esimest korda tööle minevale noorele võiks täiskasvanu seda aidata selgitada ja miks mitte rääkida ka sellest, miks üldse on vajalik makse maksta ja milliseid teenuseid selle eest saab.

Töötasult arvestatakse maha tulumaks (20%) ja töötuskindlustusmakse (1,6%) ning kui töötaja on liitunud II pensionisambaga, siis ka kogumispensioni makse (2%). See on tööandja kohustus ja noor ei pea ise midagi tasuma. Lisaks maksab tööandja brutopalgalt ka sotsiaalmaksu.

Kinnipidamisele kuuluva tulumaksu arvestamisel võetakse arvesse töötaja maksuvaba tulu, mis on kuni 7848 eurot aastas, s.o kuni 654 eurot kuus (s.o osa töötasust, millelt tulumaksu ei arvestata). Maksuvaba tulu suurus sõltub töötaja kogu aasta sissetulekute suurusest ja selle rakendamiseks peab esitama tööandjale taotluse.

Kui noore töötasu on suurem kui 654 eurot kuus (ehk tema töötasult peetakse kinni ka tulumaksu) ja tema aasta kogutulu jääb alla 7848 euro, tasub kaaluda tuludeklaratsiooni esitamist järgmisel aastal. Võimalik, et siis on oodata tulumaksutagastust.