Apteeker hoiatab: kehtivusaja ületanud ravimite kasutamine on ohtlik

Kevad on hea aeg, millal teha oma ravimikapis või -sahtlis inventuuri ja vaadata, kas sinna on jäänud mõned ravimid seisma või on ehk aegunud. Benu Apteegi proviisor Virge Sokk selgitab, millist ohtu kehtivusaja ületanud ravimid kujutavad ja kuidas tuleks nendega korrektselt toimida.

Ilmselt ei tule kellelegi üllatusena, et ravimitel on samuti aegumistähtaeg. Ravimite pakendil on märge „kehtib kuni“ ja kuupäev. Kui kirjutatud on ainult kuu ja aastaarv, siis ravim on kasutamiskõlblik vastava kuu viimase päevani. See tähendab, et selle kuupäevani garanteerib tootja ravimi vastavuse nõuetele ja tegemist on viimase kuupäevaga, millal on ravimit kindlasti veel ohutu kasutada. Kehtivusaja ületanud ravimite kasutamine on ohtlik, sest ravimis võivad tekkida muutused, lagunevad toimeained, abiained, ja keegi ei tea, mis ravimis pärast kõlblikkusaja lõppu võib toimunud olla. Sellepärast tuleb need ravimid hävitada. Kõlblikkusaja ületanud ravimid ei muutu päevapealt kasutamiskõlbmatuks, ehk kui teil on jäänud karpi veel näiteks 2 tabletti, siis neid ei pea ära viskama ja võib ära kasutada. Kui aegumistähtaeg oli juba kuu või rohkem tagasi, tuleks need ravimid kasutusest kõrvaldada. Samuti võiks kodust ära viia need ravimid, mida enam ei kasutata.

Mida teha aegunud ravimitega?

Kui ravimid on aegunud, kõlbmatuks muutunud või neid mingil põhjusel enam ei kasutata, siis on kaks võimalust: viia ravimid apteeki või kohalikku ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti. Mõlemal juhul saab ravimeid ära anda tasuta.

Apteeki saab ära anda ainult kõlbmatuid ravimeid, siinkohal tasub meeles pidada, et apteek ei ole kohustatud vastu võtma toidulisandeid, loodustooteid ja meditsiiniseadmeid. Samuti ei võta apteek vastu tühje ravimipakendeid, süstlaid, termomeetreid. Neid võib viia lähimasse ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti. Ka apteeki viidud kõlbmatud ravimid jõuavad jäätmejaama, kus jäätmekäitlejad korraldavad ravimijääkide ohutu hävitamise.

Ravimeid apteeki viies võiksid need olla originaalpakendis. Tablette ei tohiks võtta purkidest ja blisteritest ehk lehtedest välja. Ravimeid apteeki üle andes koostab apteeker vastuvõtuakti, mille jaoks on vaja üleandja kontaktandmeid.

Koduste olmejäätmete hulka ei tohi ravimeid visata, sest siis võivad ravimid sattuda laste või koduloomade, samuti kolmandate isikute kätte. Lisaks saastavad olmejäätmete hulka visatud ravimid keskkonda.

Tervise ja keskkonna kaitseks

Enamik ravimeid on mittesihipärasel kasutamisel otseselt ohtlikud tervisele või ohustavad keskkonda. Terviseriskidest on juttu ravimi pakendil, infolehes, kuid keskkonnariskidest eriti ei räägita. Viimastel aastatel on keskkonnast, peamiselt veest, tuvastatud järjest enam ravimite jääke. Kuigi valdavalt on kogused väikesed ja jäävad tunduvalt allapoole tavapäraste saasteainete sisaldusi, võivad ravimijäägid laiemas perspektiivis põhjustada probleeme. Ravimid sisaldavad erinevaid aktiivseid aineid, mille mõju keskkonnale ei ole veel nii palju uuritud. Kuigi enamik ravimitest laguneb keskkonnas kiiresti, tekivad pideva kasutuse järel siiski suhteliselt suured jääkide kogused. Otsene kahjulik mõju võib olla veeorganismidele, näiteks hormoonpreparaadid võivad põhjustada kaladel ja kahepaiksetel looteeas soomuutusi, mille tulemusel võivad nad muutuda sigimisvõimetus. Mitmed ravimid ei ole biolagunevad ja oma püsivuse tõttu võivad need lõpuks jõuda joogivette.

Artiklis on tuginetud ravimiameti infole.

 

Laupäeval, 28. aprillil toimub Rae vallas aga igakevadiseks traditsiooniks muutunud ohtlike jäätmete kogumisring, mille käigus saab tasuta majapidamisest kogutud ohtlikud jäätmed ära anda. Kogumisringi käigus peatub ohtlike jäätmete furgoonveok järgnevates peatumispaikades:

09.00 - 09.30 PEETRI ALEVIKUS, Mõigu ja Heki tee ristmikul;

10.00 - 10.30 PEETRI ALEVIKUS, Mõigus, Kaabli tn garaažide ees;

11.00 - 11.30 ASSAKUL, Järve tee 4 ees;

12.00 - 12.30 LAGEDIL, Betooni tänava lõpus asuvate garaažide juures;

13.00 - 13.30 PAJUPEAL, AS-i Pakar töökoja sissekäigu ees;

14.00 - 14.30 PATIKAL, Patika kaupluse ees;

15.00 - 15.30 URVASTES, Urvaste bussipeatuse kõrval.

Lisaks ravimitele, on kõige tavalisemad ohtlikud jäätmed kodumajapidamises on: kasutatud õlid ja õli sisaldavad jäätmed, kasutatud akud, värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustid, mürgid ja tõrjeained, säästupirnid, päevavalguslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, patareid, väikeakud ja akudega seadmed.