Bussiliiklusest Rae vallas

Rae valla territooriumil on bussitransport korraldatud kahel moel. Vallas liiguvad siseliinid (R ehk õpilasliinid), mille tööd korraldab vald koostöös Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusega ja avalikud liinid, mida korraldab Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus.

Siseliinid (õpilasliinid): Vald korraldab siseliinide ehk nende busside tööd, millega sõidavad ennekõike õpilased Rae valla koolidesse ja huviringidesse, kuid siseliinidega saavad sõita ka kõik teised vallaelanikud. Täna on teiste sõitjate osakaal madal, sest siseliinide teeninduspiirkonnas on teenus maakonna ja valla tõmbekeskustega tagatud ka maakonnaliinidega ning siseliinide teenus on ainult koolipäevadel ja seotud koolide tundide aegadega. Bussid liiguvad neil liinidel vastavalt vallavalitsuse ja bussiettevõtte kokkuleppele ning teenuse osutamine toimub vedaja poolt kindla sõiduplaani alusel. Sõiduplaani info on avalikustatud riiklikus ühistranspordiregistris, mille väljund on www.peatus.ee

Liinide koostamisel on arvesse võetud koolide tunniplaane ja koolivaheaegasid. Täna on Rae vallas kuus kooli,  mida teenindavad R ehk siseliinid. Siseliinide teenindamiseks tehtud senine hange lõppeb 31.08.2023 ja seega on täna koostamisel uus hange aastateks 2023-2028. Hankelepinguga teenuse osutamisel on vaja silmas pidada ka teiste seonduvate lepingute tingimusi. Näiteks ei ole võimalik augusti lõpus tehtud tunniplaanide muudatusi kohe septembris sisse viia, kui MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse lepingus vedajaga on  tingimustes muudatuste tähtaeg vähemalt 30 päeva.

Bussidesse on paigaldatud validaatorid, mis väärtuslikku teavet liinide täituvuse kohta. Bussijuhil on küll kohustus nõuda sõidu registreerimist, kuid kui lapsel õpilaspiletit kaasas ei ole, siis seetõttu kedagi kooli viimata ei jäeta. Paraku aga moonutab see tegelikku olukorda ja nii võib jääda statistikast mulje, et ühel või teisel liinil napib sõitjaid. Tekib küsimus, kas suure bussi asemel võiks kasutada väiksemat või sulgeda liin tervikuna – kulusid püüavad mõistlikuna hoida nii vald kui vedaja. Teisalt ei jõua meieni õigeaegselt infot ka busside ülekoormusest. Palume kõikidel sõitjatel end igal sõidul registreerida – ikka parema teenuse nimel.

Ühistranspordi planeerimisel vaadatakse teeninduspiirkondi tervikuna (maakond, vald) kui ka teenusepõhiselt (koolid, ettevedavad liinid jm) ning arvestatakse ka teenuse otstarbekuse (sõitjate arv, sõidukite arv) ja majanduslike võimalustega (valla eelarve ja võimalused).

Näiteks Järveküla piirkond, kus on tänaseks kolm õppeasutust ning vajadus ühenduseks nii maakonna kui vallakeskusega. Hetkel on aluseks, et kolme kooli - Peetri, Järveküla, Kindluse -lastele tagatakse teenus ühiselt valla siseliinidega. See tähendab, et koolid on oma tundide alguse ja lõpuajad arvestanud selliselt, et valla erinevatest piirkondadest (näiteks Rae küla, Assaku, Järveküla) tagatakse ühistransporditeenus ühiselt.  Alates 26.09.2022 sõidab R10 liinil tandem buss, kuna ühele bussile ei mahtunud kõik soovijad peale.

Sõiduplaanid on koostatud arvestusega, et

• peatumine toimub ainult tähistatud (541a) peatuskohtades;
• busside täituvusel arvestatakse nii iste- kui seisukohtadega ehk ühes bussis on ca 75 sõitjakohta;
• ühistransport on ühine teenus ehk mõnele sõitjatele on ooteaeg pikem kooli saamisel (oodates tundide algust) ja teistel koolist koju saamisel (oodates teise kooli tundide lõpuga seotud väljumist);
• vastavalt Tervisekaitsenõude kooli päevakavale ja õppekorralduse määrusele ei tohi õpilase jalgsikäimise koolitee olla pikem kui 3 km;
• vastavalt Riigi Teataja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, mis ütleb, et vähemalt 80 protsendil õpilastest, kelle jaoks põhikool on elukohajärgne kool, ei tohi koolijõudmiseks kuluda rohkem kui 60 minutit;
• sõiduplaanide muutmine toimub koordineeritult ning teave sõiduplaanidest on avalik.