Haridust Lehmjal on antud sama kaua kui vanaks saab Eesti Vabariik

Lehmja piirkonnas on sellel õppeaastal kaks tähtpäeva: 100 aastat koolitöö algusest Lehmjal ja 70 aastat uue koolihoone valmimisest.                                                                                                                                                    

1917/1918 õppeaastal avati Lehmjal 1916. aastal vene sõjaväe jaoks ehitatud puitbarakk koolimajana. Varem olid selle piirkonna lapsed käinud koolis Kurnal. Kurnale oli Lehmja lastel kauge käia ja kohalikud taluperemehed otsustasid asutada kooli Lehmjale.

Maja oli ühekordne, sindlikatusega, seinad kahekordsest lauast, mille vahed olid täidetud saepuruga ja ei pidanud sooja.

Kooli ülalpidajaks oli Kurna (hiljem Tõdva) vald. Õppetööst vabal ajal kasutasid koolimaja kohalikud seltsid. Kooli krunt oli kolme hektari suurune. Kooliõue ja mänguplatsi kasutasid lapsed, ülejäänud maa oli koolijuhataja kasutada.

Tallinna Linnaarhiivi andmetel töötas kool 1929. aastani 3-klassilise algkoolina. Sealt edasi aastani 1944 6-klassilise algkoolina.

Alates 1935. aastast peeti kirjavahetust uue koolimaja ehituse asjus. Ehitusega alustati 1939. aastal ning sooviti valmis ehitada 1942. aasta sügiseks, kuid alanud sõda rikkus plaanid. Pooleliolev koolimaja sai sõja käigus kannatada – purustati aknad, välisseintes ja katuses olid mürsuaugud. Endist koolimaja hoonet hoiti sõja ajal kasutuses sõdurite barakina.

Nõukogude ajal jäi vana hoone mitmele Lehmja kooli direktorile, õpetajatele ning kooliteenijatele eluasemeks.

Uus koolimaja valmis 1947 ning selles hoones tegutses Lehmja Mittetäielik keskkool/Lehmja 8-klassiline kool kuni aastani 1980. Hiljem andis Harjumaa Haridusosakond selle Noorte Turistide Maja käsutusse.

1947/1948 õppeaasta algas ikkagi veel vanas koolihoones. Uuel hoonel oli ehituslikult mitmeid puudusi. Oli ju sõjajärgne vaene aeg.

Mõni aasta pärast Lehmja kooli kolimist 1980. aastal valminud Jüri Keskkooli, põles aastal 1917 valminud vana hoone maani maha. Vanast koolihoonest on olemas vaid paar fotot, mis on talletatud raamatusse „Lehmja kooli lugu“. Raamat anti välja 5 aastat tagasi toimunud vilistlaste kokkutulekuks.

70.aastat tagasi avatud koolimajas asub täna Assaku lasteaed. Maja nimi muudeti 2004. aastal, kui Lehmja kool viidi Jüri Gümnaasiumi juhtimise alla. Taasiseseisvunud Eesti ajal on hoones tegutsenud aastatel 1991 – 1994 6- klassiline algkool, hiljem 9-klassiline põhikool.

Anne Rentel

Foto erakogu

Vana koolimaja 1926.aastal ja vaade õue