Hoidu kontrollimata info levitamisest

Veebikonstaablite poole võib pöörduda, kui teil on vaja politseilt nõu, teil on kahtlus, et keegi esineb internetis teie nime kasutades, olete küberkiusamise ohver või soovite anda politseile vihjet võimaliku kuriteo kohta. Samuti on oluline kiiresti sekkuda siis, kui laps teeb postitusi sotsiaalmeedias, mõnes grupis või foorumis enesetapu või enesevigastuste teemal. Selline info tuleb anda meie veebikonstaablile, kes kaasab vajadusel lapsevanemaid ja koolipsühholoogi, kes saavad last aidata. Selline märka ja reageeri mudel, kui võimalikust ohust annavad teada lapsed ja noorikud ise, on väga tervitatav ja annab võimaluse aidata ja reageerida enne, kui probleem üle pea kasvab.

Nähes pealt rikkumist või kahtlust äratavaid inimesi, tuleb sellest kohe teavitada politseid numbril 112. Rae valla elanikud võivad julgelt pöörduda oma piirkonnapolitseiniku poole. Rae valla piirkonnapolitseinik on Marten Ingel, tel 612 4655 ja 5865 0589. Marten Ingli vastuvõtuaeg on kolmapäeviti kell 15–17Jüris Aaviku tee 1. Samuti võib talle kirjutada marten.ingel@politsei.ee.

Sotsiaalvõrkudes tuleks hoiduda kontrollimata või kinnitamata info ja kuulujuttide postitamisest. Ka sellise info jagamisel ja  levitamisel võivad olla tõsised tagajärjed. Kontrollimata teadete postitamine võib tekitada paanikat ja põhjendamatult murendada inimeste turvatunnet. Ehkki selliste postituste eesmärk võib olla hea – hoiatada kogukonna liikmeid võimalike ohtude eest, tuleks levitada vaid kindlatest allikatest saadud info. Näiteks kasutab politsei aktiivselt ka sotsiaalmeediat, kui me otsime kadunuid inimesi, liiklusõnnetuste või kuritegude pealnägijaid.

Rainis Sinikas

Ida-Harju politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht