Kandidaate konkursile „Turvaline Hoone“ saab Harjumaalt esitada 15.septembrini

Politsei ja Harju Maavalitsuse koostöös konkursi korras väljaantava märgise „Turvaline Hoone“ kandidaatide esitamise tähtaega on pikendatud 15.septembrini 2017.

 6.juunil 2017 kuulutati välja konkurss leidmaks kandidaate politsei ja Harju Maavalitsuse poolt omistatavale märgisele „Turvaline Hoone".

Märgise „Turvaline Hoone“ saaja valitakse esitatud kandidaatide seast välja  Harjumaa turvalisuse nõukogu juurde moodustatud turvalise elukeskkonna komisjoni poolt.

Märgise taotlemine toimub kooskõlas vastava  taotlemise ja väljastamise korraga ning taotlus tuleb esitada selleks spetsiaalselt kehtestatud vormil, mis on leitavad Harju Maavalitsuse kodulehelt, hiljemalt  15.septembriks e-posti aadressil info@harju.maavalitsus.ee.

Märgis „Turvalise Hoone“ on  loodud CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design – kuritegude ennetamine keskkonna kujundamise läbi) põhimõtete edendamiseks. Märgise kontseptsioon annab hoone, hoonete grupi või ala omanikule võimaluse tagada oma objekti suurem turvalisus juba planeerimise, projekteerimise ja ehitamise järgus. Samuti on võimalik taotleda märgist pärast olemasoleva hoone rekonstrueerimist.

Märgise taotlemine on vabatahtlik. Märgis „Turvaline Hoone“ väljastatakse ainult valminud objektile (hoone, hoonete grupp või ala), mis on loodud CPTED põhimõtteid järgides.  Tulemuseks peab olema terviklik lahendus, kus ka hoone ümbruskond vastab CPTED põhimõtetele.