Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) taotlusi saab esitada 2. oktoobrini 2017

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Programmist saab taotleda toetust kahe erineva meetme kaudu

·       Meede 1 „Kogukonna areng“

·       Meede 2 „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine“

Lisaks on 2017. aastal võimalus taotleda toetust kogukonnas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega seonduvate tegevuste läbiviimiseks.

Ühele projektile taotletava toetuse piirsumma on 2000 eurot.

Harjumaa taotlejatel tuleb taotlused esitada Harju Maavalitsusele hiljemalt 2. oktoobriks 2017 kella 16.30-ks. Toetuse taotlemise kord, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhend on kättesaadavad SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital veebilehel http://kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop17-sygisvoor

Taotlusi saavad esitada avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused. Toetatakse piirkondlikult küla, aleviku, alevi, valla või linna kogukonna huvides tegutsevaid ühendusi. Tallinna puhul toetatakse ainult linnasisese asumi kogukonna huvides tegutsevaid ühendusi. Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev katusorganisatsioon või sihtgrupi liikmeid ühendav organisatsioon.

Täiendav info: Maret Välja, telefon 611 8773 või 5077450, maret.valja@harju.maavalitsus.ee