Oktoobri alguses toimub noorte korraldatud poliitiline valmisdebatt

Rae kultuurikeskuses 3. oktoobril kell 18:00 algava valimisdebati eesmärk on ennekõike noorte sisuline informeerimine ning poliitilise dialoogi edendamine, kuid valimisdebati saali on oodatud kõik vallaelanikud.

 „Teatavasti saavad esmakordselt valimistel osaleda 16- ja 17-aastased. Nii oleme meie, Rae valla noortevolikogu, korraldamas koostöös Eesti noorteühenduste Liidu ja Rae kultuurikeskusega harivat valimisdebatti, et 15. oktoobril langetatav valik oleks teadlik ning otsustavaks ei saaks tühjad lubadused või valimismeened,“ kõneles noortevolikogu esimees Frederik Tihhonov.

Tihhonov lubab, et debatti modereerib sõltumatu Eesti väitlusseltsi liige. Osalema on palutud võrdsetel alustel kõik erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid. 

Osalejad saavad selguda peale 5. septembrit, mil lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine. 10. septembril selgitab valla valimiskomisjon liisu heitmisega numbrite andmise järjekorra erakondade ja valimisliitude vahel ning üksikkandidaatide vahel.

Rahaliselt on üritust toetanud Eesti noorteühenduste liit, haridus- ja teadusministeerium ning Eesti noorsootöö keskus.

RS

 

Foto Rae Sõnumid

Fotol osalevad koolinoored valimiste simulatsioonimängus, mis toimus tänavu kevadel Jüri gümnaasiumis. Kui simulatsioonimängus debateerisid noored ise poliitiku rollis ja üritus leidis aset tundide ajal, siis tulenevalt haridus- ja teadusministeeriumi nõudest peab valimisteeelne debatt toimuma tundidevälisel ajal ja neutraaluse huvides väljaspool kooli ruume.