Pakendite tasuta äraandmine muutub vallaelanikele mugavamaks

Rae vald hakkab koostöös Tootjavastutusorganisatsiooniga (TVO) pakkuma elanikele senisest mugavamaid võimalusi pakendite tasuta äraandmiseks. Enamikus valla külades on senini asunud avalikud pakendikonteinerid, kuhu elanikud pidid kogutud pakendeid viima. Nüüd liiguvad pakendite kogumiskohad Peetri, Assaku, Jüri ja Lagedi aleviku ning Rae ja Järveküla inimeste elupaikadele lähemale. Kortermajade juurde tulevad erinevate pakendiliikide kogumiseks spetsiaalsed konteinerid. Eramajade elanikele aga hakatakse jagama kollaseid pakendikotte.

Nii kogumiskonteinerid kui ka pakendikott on tasuta ja mugavad võimalused vabanemaks kodumajapidamises tekkivatest pakenditest, vähendades samas kulutusi olmejäätmete äraveoks.

Pakendijäätmed moodustavad hinnanguliselt umbes kolmandiku kodumajapidamistes tekkivatest olmejäätmetest. Sorteerides pakendijäätmeid eraldi, väheneb olmejäätmete maht ja olmejäätmete konteineri tühjendamise sagedus. Pakendite eraldi kogumine on keskkonnasõbralik käitumisviis, sest nõnda kogutud pakendijäätmed suunatakse taaskasutusse ja nendest valmistatakse uusi tooteid.

Pakendite kogumiskonteinereid tühjendatakse vastavalt korteriühistu ning jäätmekäitlusfirma omavahelisele kokkuleppele. Igal konteineril on selge märgis, mis tüüpi pakendeid sinna võib panna. Konteinerisse pandavad pakendid peavad olema puhtad, st neis ei tohiks olla toidujäätmeid ega olmeprahti.

Tasuta pakendikoti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant, paralleelselt olmeprügi konteineri tühjendamisega. Äraviidava pakendikoti asemele jäetakse uus tühi 150-liitrine kollane kilekott.

Täis pakendikott tuleb jätta nähtavale kohale, näiteks olmejäätmete konteineri kõrvale ning graafikujärgsel kogumispäeval viib kogumisauto selle ära. 

Kui tekib soov pakendikoti äraveost loobuda, siis tuleb sellest teavitada jäätmekäitlejat Ragn-Sellsi kaks tööpäeva ette, nii ei lisandu arvele tühisõidu teenustasu 3,84 €.

Kollasesse pakendikotti võib panna kartongist, plastist, klaasist  ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastpudelid, klaaspudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jms).

Tootjavastutusorganisatsioonil on 6176 pakendikoti teenuse kasutajat.

Mõned sagedamini tekkivad küsimused koos vastustega pakendikoti kasutamisel

Millised metallpakendid sobivad pakendikotti?

Alumiiniumist ja muust metallist joogipurgid, toidu- ja joogipakendite metallkaaned ning metallkorgid, puhtad konservkarbid ja muud puhtad metallpakendid.

Millised metallpakendid ei sobi pakendikotti?

Ohtlike ainete pakendid (nt liimi-, värvi- ja lahustitepakendid) ning aerosoolpakendid (nt õhuvärskendi-, juukselaki- või vahukoorepakendid).

Millised plastpakendid sobivad pakendikotti?

Plastist joogipudeli ja kanistrid, puhtad jogurtitopsid ja võikarbid, puhtad õli-, ketšupi- ja majoneesipurgid, puhtad kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid (nt šampoonipudelid), puhtad plastkarbid (nt salatikarbid), puhtad ja tühjad kilekotid ning muud plastkotid (nt suured suhkrukotid) ning muud puhtad plastpakendid.

Millised plastpakendid ei sobi pakendikotti?

Plastmänguasjad, kummitooted, ohtlike ainete pakendid ning kasutatud märkmikud ja nende kaaned.

Millised klaaspakendid sobivad pakendikotti?

Värvitust ja värvilisest klaasist pudelid ja purgid (sh puhtad siirupi- ja õlipudelid) ning muud puhtad klaaspakendid.

Millised klaaspakendid ei sobi pakendikotti?

Akna- ja lehtklaas, valgustuspirnid ja päevavalguslambid, peegelklaas, ohtlike ainete pakendid (nt lahustipudelid), klaasist ja keraamikast nõud ja potid.

Millised tetrapakendid sobivad pakendikotti?

Tühjad ja puhtad tetrapakendid (nt piima-, jogurti- ja mahlapakendid) ning muud tühjad ja puhtad tetrapakendid.

Millised tetrapakendid ei sobi pakendikotti?

Määrdunud ja pooleldi täidetud tetrapakendid.

Kuidas pakendikoti teenus toimib?

Pane puhtad pakendijäätmed vastavalt sorteerimisjuhendile pakendikottidesse ning aset kotid prügikasti kõrvale või muule nähtavale kohale. Kottide äravedu toimub graafiku järgi ning täidetud kottide asemele jäetakse uued tühjad kotid.

Teenuse saate endale tellida aadressilt www.tvo.ee/pakendikott .

Silver Tätte

TVO Teenusejuht