Raamat Vaida sovhoosi hiilgusest ja hingusele minekust

Reedel, 13. oktoobril algusega kell 17.00 toimub Vaida põhikoolis äsjailmunud raamatu „Vaida sovhoos 1967–1994“ esitlus. Rae valla aukodaniku ja Rae vallavapi teeneteplaadi omaniku Peeter Böckleri koostatud ülevaade kohaliku suurmajandi elust tugineb nii arhiivimaterjalidele kui ka isiklikele mälestustele. Autor, kes ise töötas aastaid sovhoosi eesotsas, heidab pilgu meie kodukoha lähiajalukku. Kaante vahele on lisaks meenutustele kogutud ka rohke pildimaterjal.

Esitlusele on oodatud nii need, kes Vaida sovhoosis ise töötasid kui ka need, kel huvi oma kodukoha ajaloo vastu. Raamat pakub ainest ka noortele, sest siit leiab ideid, millele keskenduda ja kellega rääkida, et saada veelgi põhjalikum ülevaade mõnest koduloolisest seigast.

Täpsemat infot nii raamatu kui ka esitluse kohta saab mixikirjastus@gmail.com

Foto mohelia.weebly.com