Rae Vallavolikogu aprillikuu istung

Rae Vallavolikogu istung toimus 18.aprillil Rae Kultuurikeskuses.

Istungi algul andis päevakajalistest teemadest ülevaate vallavanem Madis Sarik. Toimus uute volikogu liikmete kinnitamine. Rae valla valimiskomisjoni 14.04.2023 otsusega nr 16 on rahuldatud Ülo Timuska avaldus, millega on palunud oma volikogu liikme volitused peatada kuni septembri lõpuni 2023 ja tema asemel on volikogu asendusliikmeks määratud Eneli Niinepuu. Rae valla valimiskomisjoni 17.04.2023 otsusega nr 17 on peatatud Mart Võrklaeva volitused Rae Vallavolikogu liikmena kuni Vabariigi Valitsuse liikme volituste lõppemiseni ja määratud Rae Vallavolikogu asendusliikmeks Indrek Varik. Politsei Ida-Harju piirkonnagrupi juht Ivo Roosimägi andis ülevaate 2022. aasta õiguskorrast.

Volikogu istungil vastu võetud otsused:

· Suunati „Rae valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ eelnõu II lugemisele, määrati parandusettepanekute tegemise tähtajaks 26.04.2023.
· Suunati „Rae valla haridusalase tunnustamise kord“ muutmise eelnõu II lugemisele, määrati parandusettepanekute tegemise tähtajaks 26.04.2023.
· Võeti vastu otsus nr 74 „Vallavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras“.
· Võeti vastu otsus nr 75 „Rae valla üldplaneeringut muutva Assaku alevik Järve tee 13 kinnistu detailplaneeringu algatamata jätmine“.
· Võeti vastu otsus nr 76 „Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringut muutva Jüri alevik Rebase tn 31 // Liivi ja Vaskjala küla Metsaveere kinnistute ning lähiala detailplaneeringu algatamata jätmine“.
· Võeti vastu otsus nr 77 „Nõusoleku andmine kinnisasjade jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste tasuta võõrandamiseks Eesti Vabariigile“.

Istungi protokolliga on võimalik tutvuda kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi lehel www.volis.ee.