Rae Vallavolikogu detsembrikuu istung

Rae Vallavolikogu istung toimus 20. detsembril Rae Kultuurikeskuses.

Istungi algul andis päevakajalistest teemadest ülevaate vallavanem Madis Sarik. Seejärel andis eelarve- ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa ülevaate komisjoni istungist, kus oli päevakorras Harju maakonna arengustrateegia 2040+. Arutelu tulemusena vormistati kolm ettepanekut arengustrateegiale, mis edastati Harjumaa Omavalitsuste Liidule. Balti Keskkonnafoorumi esindaja Kai Klein andis volikogule ülevaate Rae valla kliima- ja energiakava 2023-2030 kohta. 11 volikogu liiget esitasid umbusaldusavalduse volikogu esimees Tõnis Kõivule.

Volikogu istungil vastu võetud otsused:

· Võeti vastu määrus nr 16 „Rae valla 2022. aasta kolmas lisaeelarve“
· Suunati määrus, mis käsitleb Rae valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu alates jaanuarist 2023, II lugemisele, parandusettepanekute tegemise tähtajaks määrati 28.12.2022
· Suunati Rae valla 2023. aasta eelarve eelnõu II lugemisele, parandusettepanekute tegemise tähtajaks määrati 28.12.2022
· Suunati Rae Vallavalitsuse palgajuhendi eelnõu II lugemisele, parandusettepanekute tegemise tähtajaks määrati 28.12.2022
· Suunati Rae valla koerte ja kasside pidamise eeskirja eelnõu II lugemisele, parandusettepanekute tegemise tähtajaks määrati 30.12.2022
· Võeti vastu määrus nr 17 „Rae Valla Raamatukogu põhimäärus“. Põhimääruse kehtestamise vajadus tuleneb Rae Vallavolikogu 20. septembri 2022 otsusest nr 41 „Rae valla rahvaraamatukogude ümberkorraldamine“, millega muudetakse seni kehtivaid Rae valla rahvaraamatukogude töö korraldamise põhimõtteid. Rae valla rahvaraamatukogude ümberkorraldamise tulemusena jätkab tegevust üks raamatukogu – Rae Valla Raamatukogu, mille struktuuris on keskraamatukogu ja 3 haruraamatukogu. Ühendatud raamatukogu tegevust hakkab reguleerima üks põhimäärus.
· Võeti vastu määrus nr 18 „Rae Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri“.
· Võeti vastu otsus nr 54 „Rae valla asutuse „Raemõisa Kool“ asutamine“. Uus 648-kohaga kool rajatakse Rae külla.
· Võeti vastu otsus nr 55 „Rae Vallavolikogu 28. detsembri 2005 otsusega nr 56 „Lehmja küla Väljaotsa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“

Istungi protokolliga on võimalik tutvuda kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi lehel www.volis.ee. Järgmine volikogu istung toimub 24. jaanuaril.