Rae Vallavolikogu märtsikuu istung

Rae Vallavolikogu istung toimus 21.märtsil Rae Kultuurikeskuses.

Istungi algul andis päevakajalistest teemadest ülevaate vallavanem Madis Sarik. Rae valda on aasta jooksul saabunud 395 ukrainlast, hetkel viibib vallas 320. Noori on plaanitud kaasata nii õpilasmalevasse kui viie päeva kämpi. 15.märtsil toimus järjekorras kolmas kohtumine Rae valla ettevõtjatega. Moodustati 10- liikmeline töörühm Rae Ettevõtjate Liidu asutamiseks, plaanis on see mais käivitada. Töörühma kuuluvad 7 ettevõtjat, 2 Rae vallavalitsuse esindajat ja 1 Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse esindaja.

Volikogu istungil vastu võetud otsused:

· Võeti vastu määrus nr 23 „Rae Valla Raamatukogu arengukava vastuvõtmine“.
· Võeti vastu määrus nr 24 „Rae Vallavalitsuse palgajuhend“.
· Võeti vastu otsus nr 72 „Rae Vallavolikogu 19.11.2021 otsuse nr 7 „Vallavanemale ja abivallavanematele töötasude ja hüvitiste määramine“ muutmine“.
· Võeti vastu otsus nr 73 „Nõusoleku andmine kinnisasjade jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste tasuta võõrandamiseks Eesti Vabariigile“.

Istungi protokolliga on võimalik tutvuda kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi lehel www.volis.ee.