Volikogu poolaasta

Vallavolikogu on omavalitsuse organ, mis täidab seadusandlikku funktsiooni kohalikul tasandil. See on demokraatlikult valitud esinduskogu, mis tegutseb vallas või linnas ning koosneb volikogu liikmetest. Vallavolikogu liikmed valitakse tavaliselt kohalikel valimistel, kus elanikud valivad oma esindajad. Volikogu liikmed esindavad elanikke ja nende ülesanne on seista kogukonna huvide eest ning teha otsuseid, mis edendavad kohalikku arengut ja heaolu[1].

Tehisintellekt teeb oma esimesi samme inimeste aitamisel ning näen siin suurt tulevikku. Äkki suudab ta ühel hetkel teha kokkuvõtte aadressil www.toniskoiv.ee avaldatud volikogu istungite ülevaadetest? Hetkel veel mitte ja seega on järgnev inimese poolt loodu.

Rae vallavolikogu alustas 2023. aastat volikogu esimehe usaldushääletusega ning alatiste komisjonide esimeeste valimisega. Esimeest usaldati ja komisjonide juhid jäid samaks (Helen Kübar, Jens Vendel, Meelis Kasemaa ja Kaido Kivistik). Poliitiline võitlus volikogus sai jälle uue mõõtme, kogenumad nägid seost valimistega.

Märtsis toimunud riigikogu valimised avaldasid mõju ka hiljem. Volikogu aseesimees Mart Võrklaev nimetati rahandusministriks ja tema asemel sai volikogu liikmeks Indrek Varik, volikogu aseesimeheks valisime Tarmo Gutmanni. Ülo Timuska andis ajutiselt teatepulga üle Eneli Niinepuule. Toimus ka negatiivsem muudatus, nüüd lausa kaks volikogu liiget ei osale ühegi volikogu alalise komisjoni töös. Ega volikogu liiget ei saagi keegi sundida, vaid valija, järgmistel valimistel.

Viimastel aastatel on Rae valla eelarve vastuvõtmine nihkunud eelmise aasta detsembrist uue aasta jaanuarisse, nii ka sel aastal. Rekordilise suurusega eelarve, kogumahus u 90 mln eurot, sisaldas märgilisena palgalisa hariduses töötavatele inimestele, õpetajatele nii koolides kui ka lasteaedades. Eelarvega koos on käinud ka vallavalitsuse struktuuri kinnitamine ja uute ametikohtade loomine, sel aastal neli juurde. Eesmärgiks on vallakodanikele pakutava avaliku teenuse paremaks, kiiremaks, kvaliteetsemaks muutumine. Tulemust hindavad vallakodanikud.  

Volikogu täiendas sotsiaalteenuste osutamise korda, kasside ja koerte pidamise eeskirja, avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korda, muutis B-kategooria juhiloa toetuse saamise tingimusi paindlikumaks ning paremaks said ka haridusalase tunnustamise tingimused, Rae Valla raamatukogu sai arengukava.

Pea igas volikogus on mõned otsused, kus Rae vald annab maad Rail Balticu tarbeks. Tegemist on väga olulise raudteega, Eesti ühendamisega Euroopaga ka raudteed pidi ning selleks maa andmine on puhas rõõm. Enamus detailplaneeringutega seotud otsuseid on olnud aga negatiivsed, sest volikogu reeglina ei algata üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. Välistatud on see elamumaa juurde planeerimise sooviga, muudel juhtudel on veel kaalumisruumi, näiteks Lilleorusse põhikooli planeerimisega olime nõus. Me lihtsalt peame suutma valla arenemise kiirust juhtida, et avalike teenuste pakkumisega (eelkõige lasteaiakohad) nõutud kvaliteeti tagada ja hoida. 

Mainimata ei saa jätta ka seda, mida me ei saanud tehtud. Vallavolikogu kantselei ja valla põhimääruse muutmisega volikogu tulemuseni ei jõudnud. Mõeldud oli neid menetleda koos, aga põhimääruse muudatuse I lugemine on ettekandja puudumise tõttu veel tegemata. Eks teine poolaasta toob siin selgust.

Volikogu avaldas tänu valla teenekale finantsjuhile Tiit Keermale ning Lagedi kooli juhile Imbi Oravale.[1] Esimese lõigu kirjutas ChatGPT ehk tehisintellekt.