Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste vanemad saavad kogemusi vahetada ja lahendusi otsida

Jüris Võsukese lasteaias on sel aastal toimunud kaks tasuta loengut aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laste vanematele. Rae valla tugirühm kuulub paljude SA Eesti Lastefond tugirü...

Loe rohkem...

Rae valla sotsiaalteenustest

Rae vallas on võimalik saada erinevaid sotsiaalteenuseid, mille alla kuuluvad inimese või perekonna toimetulekut soodustavad mitterahalised toetused ja kõrvalabi erivajaduse või haigusega...

Loe rohkem...

Iseteeninduse kasutamiseks saab küsida tasuta IT tuge

Rae valla e-teenuste arendamise ja iseteenindus.rae.ee käivitamise tõttu pakuvad vallavalitsuse IT-spetsialistid vallakodanikele kasutajatuge. Abi puudutab eelkõige toiminguid iseteeninduse keskko...

Loe rohkem...

Pensionäri ja puudega inimese ravimi- või hambaravitoetuse taotlemisest

Pensionäri ja puudega inimese ravimi- või hambaravitoetus on 2017. aastal 80 eurot. Juhime tähelepanu, et pensionäri ja puudega inimese ravimi- või hambaravitoetuse taotlemisel tuleb j&...

Loe rohkem...

Jüri keskusala ootab ees uuenduskuur

Tänasel päeval aktiivsena Jüri aleviku keskväljakule arhitektuurseid lahendusi ootava konkursi eesmärk on ajakohastada aleviku südamikku. Veebruaris välja kuulutatud ja kuni 12. ap...

Loe rohkem...

Rae valla põhjapiirkond saab üldplaneeringu

2016. aasta novembris algatas vallavolikogu Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise, millega muudetakse kogu valla üldplaneeringut põ...

Loe rohkem...

Ettevõtted riietavad Rae valla sportlased ühtsesse vormi

Ilmselt on paljud spordihuvilised pannud tähele, et Rae vallas toimuvatel võistlustel on järjest rohkem inimesi ühtemoodi riides. Tegemist on omalaadse projektiga, kuhu on kaasatud kohalikud et...

Loe rohkem...

Rae valla iseteenindus koondab vajalikud e-taotlusvormid ja ootab aktiivset kasutamist

E-teenus on järjest enam muutumas meie igapäevaelu osaks. Paberkandjal vormid asenduvad e-vormidega ning asjaajamine muutub mugavamaks ja kiiremaks.  E-teenuste arendusele pööratakse ka Rae ...

Loe rohkem...

Rae noortevolikogu valimiste võitja lubab seista kõigi noorte huvide eest

Esimestel Rae valla noortevolikogu valimistel osales kaheksa inimest, võitjaks osutus kaheksa häält kogunud Fredrik Tihhonov. Jüri Gümnaasiumi 11. klassi õpilase sõnul teeni...

Loe rohkem...

Elanike kasv oli rekordiline

2016. aastal registreeris 989 inimest oma kodukohaks Rae valla ning nii suurt kasvu pole sel kümnendil veel olnud. Rahvastikuregistri statistika järgi on tuldud Rae valda elama kõikidest Eesti maak...

Loe rohkem...

Rae vald pakub rahalisi võimalusi heade ideede elluviimiseks

Eesmärgiks on toetada kultuuri- ja sporditegevust, noorsootööd ning rahvaharidust. Toetust saavad taotleda MTÜ-d, sihtasutused, seltsingud ja eraisikud.  Toetuse taotlemiseks on vaja esitad...

Loe rohkem...

2017. aasta toob valda uusi teid, lasteaedasid ja Vaida kooli juurdeehituse

Ligi 17 000 elanikuga Rae valla 2017. aasta eelarve eesmärk on parandada läbi investeeringute elukeskkonda, hariduse andmise kvaliteeti ja jätkata mahukate investeeringute tegemist lasteaedade ehituss...

Loe rohkem...

Infoks sügisel kooliteed alustavate laste vanematele

Taotlusi 2017-2018 õppeaastal Rae valla koolide 1. klassidesse saab esitada 10. veebruarist 31. märtsini 2017  e-keskkonnas ARNO:  http://piksel.ee/arno/rae/ Koolikoha saamise eelduseks on lap...

Loe rohkem...

Rae valla beebid saavad sellest aastast Makayla Design teki

2017. aastast kingib Rae vald vanematele lapse sünni registreerimise puhul Makayla Design teki. Beebitekid kingitakse kõikidele lastele, kelle sünd registreeritakse alates 1. jaanuarist ja kelle esm...

Loe rohkem...

Ülemiste järve promenaadi eskiisprojekt näeb jalutamiseks ette sanitaarkaitseala välist ala 

Detsembris vallavalitsusele üle antud 3D eskiisprojekt näitab, kuhu ja kuidas on kavandatud rajada Ülemiste järve äärde ligi 4 kilomeetri jagu väljaehitatud promenaadi ja looduslik...

Loe rohkem...

Milline on noorte roll ühiskonnas ja kuidas noored ise oma rolli naevad?

  • rae sõnumid
  • 09.01.2017
  • lagedi

Milline on minu kui noore inimese roll ühiskonnas? Minul, kui osakesel ühiskonnast, on kindlasti mitmeid rolle. Koduses kontekstis on mu rolliks olla vanematele hea tütar ja eeskujulik vanem õ...

Loe rohkem...

Mitu aastat mõttetasandil ringelnud idee saab tänavu jaanuaris lõpuks teoks – toimuvad Rae valla noortevolikogu valimised

Rae valla noorsootöö spetsialisti Kädi Kuhlapi sõnul on noortevolikogu valla noorte esinduskogu, mis tegeleb kohalike noorte seisukohtade esitamisega noorsootöö spetsialistile, vallav...

Loe rohkem...

Teadaanded

Viimati lisatud

Sõnapilv